Khách hàng thân thiết

 1. Công ty WACOAL – KCN AMATA – Đồng Nai
 2. Công ty TEAKWANG VINA – KCN Biên Hòa II – Đồng Nai
 3. Công ty Gạch Men Thanh Thanh – KCN Biên Hòa I – Đồng Nai
 4. Công ty CP Nhất Nam – KCN Biên Hòa I – Đồng Nai
 5. Công ty Ac qui GS – KCN Hố Nai – Đồng Nai
 6. Công ty Điện Lực Đồng Nai
 7. Công ty Thép Miền Nam – Nhà máy Phú Mỹ
 8. Công ty SHILLIN – KCN Hố Nai – Đồng Nai
 9. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai
 10. Tỉnh Ủy Đồng Nai
 11. Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai
 12. Công ty JINGMENG – KCN AMATA – Đồng Nai
 13. Công ty ARTUS – KCN Biên Hòa 2 – Đồng Nai
 14. Công ty TECHNOPIA – KCN Biên Hòa 2 – Đồng Nai
 15. Công ty UNIPAX – KCN AMATA – Đồng Nai
 16. Công ty SHIRAI – KCN AMATA – Đồng Nai
 17. Công ty BIBICA – Đồng Nai
 18. Công ty Đường Biên Hòa – Đồng Nai
 19. Công ty AMADA FOOD – KCN AMATA – Đồng Nai
 20. Công ty TPC – KCN Gò Dầu – Đồng Nai
 21. Công ty Công trình GTVT Bà Rịa Vũng Tàu
 22. Công ty Cao Su Phước Hòa – Bình Dương
 23. Công ty Cao Su Phú Riềng – Bình Phước
 24. Công ty Cao Su Đồng Nai
 25. Công ty Cao Su Bà Rịa Vũng Tàu
 26. Công ty Thịnh Việt – Bình Dương
 27. Công ty Đại Tây Dương – Bình Dương
 28. Công ty Long Huei – Bình Dương
 29. Công ty Samsung Vina – TP.HCM
 30. Ngân hàng VIB – CN Đồng Nai
 31. Ngân hàng EXIMBANK – CN Đồng Nai
 32. Phòng Giáo dục – Đào tạo Q.9 – TP.HCM
 33. Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Đồng Nai
 34. Huyện ủy Tân Uyên
 35. KCN Nam Tân Uyên
 36. Điện lực Phú Giáo – Bình Dương
 37. Tổng công ty Giấy Việt Nam