Du lịch Trung Quốc đường bay

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Hongkong - Disneyland - Macao - Thẩm Quyến - Quảng Châu

Thời gian : 7 ngày 6 đêm

Hàng Châu - Tô Châu - Vô Tích

Bắc Kinh (5 ngày 4 đêm)

Chủ nhật, 14 Tháng 12 2008

Thời gian: 4 ngày 5 đêm

Hồ Chí Minh -Vạn Lý Trường Thành - Cấm Tử Thành