Du lịch Nhật Bản

Nhật Bản (6 ngày 6 đêm)

Thứ bảy, 28 Tháng 3 2009

Thời gian: 6 ngày 6 đêm

Osaka - Kyoto - Tokyo