Du lịch Huế

Xuyên Việt (18 ngày 17 đêm)

Thứ ba, 24 Tháng 2 2009

Khởi hành: Thứ tư, thứ bảy hàng tuần.

Phương tiện: Đi xe, về máy bay.

Xuyên Việt (15 ngày 14 đêm)

Thứ ba, 24 Tháng 2 2009

Khởi hành : Thứ tư, thứ bảy hàng tuần.
Phương tiện : Đi xe, về máy bay.

Hội An - Hà Nội (9 ngày 8 đêm)

Thứ sáu, 13 Tháng 2 2009

Cố đô Huế - Thủ đô Hà Nội
Khởi hành : Thứ hai, thứ sáu hằng tuần.
Phương tiện : Đi về bằng máy bay

Huế (8 ngày 7 đêm)

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2009

Ra thăm xứ Huế
Khởi hành : Thứ tư, thứ bảy hàng tuần.
Phương tiện : Đi xe, về máy bay.

Huế (6 ngày 5 đêm)

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2009

Ra thăm xứ Huế
Khởi hành : Thứ hai, thứ sáu hàng tuần
Phương tiện : Đi , về máy bay.

Huế (5 ngày 4 đêm)

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2009

Ra thăm xứ Huế

Phố cổ Hội An - Đà Nẵng - Bạch Mã - Huế

Khởi hành : Thứ hai, thứ sáu hàng tuần.

Phương tiện : Đi, về máy bay.

Huế (7 ngày 6 đêm)

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2009

Ra thăm xứ Huế
Khởi hành : Thứ tư, thứ bảy hàng tuần.
Phương tiện : Đi xe, về máy bay.