Du lịch Hà Nội

Xuyên Việt (18 ngày 17 đêm)

Thứ ba, 24 Tháng 2 2009

Khởi hành: Thứ tư, thứ bảy hàng tuần.

Phương tiện: Đi xe, về máy bay.

Xuyên Việt (15 ngày 14 đêm)

Thứ ba, 24 Tháng 2 2009

Khởi hành : Thứ tư, thứ bảy hàng tuần.
Phương tiện : Đi xe, về máy bay.

Hà Nội (13 ngày 12 đêm)

Thứ ba, 24 Tháng 2 2009

Khởi hành : Thứ tư, thứ bảy hàng tuần.
Phương tiện : Đi xe, về máy bay.

Hà Nội (13 ngày 12 đêm)

Thứ ba, 24 Tháng 2 2009

Khởi hành : Thứ hai, thứ sáu hằng tuần.
Phương tiện : Đi về bằng máy bay

Hà Nội (16 ngày 15 đêm)

Thứ ba, 24 Tháng 2 2009

Khởi hành : Thứ hai, thứ sáu hàng tuần.
Phương tiện : Đi về bằng máy bay

Hà Nội (11 ngày 10 đêm)

Thứ hai, 23 Tháng 2 2009

Cố đô Huế - Thủ đô Hà Nội
Khởi hành : Thứ hai, thứ sáu hằng tuần.
Phương tiện : Đi về bằng máy bay

Hội An - Hà Nội (9 ngày 8 đêm)

Thứ sáu, 13 Tháng 2 2009

Cố đô Huế - Thủ đô Hà Nội
Khởi hành : Thứ hai, thứ sáu hằng tuần.
Phương tiện : Đi về bằng máy bay

Hà Nội (4 ngày 3 đêm)

Thứ bảy, 14 Tháng 2 2009

Thủ Đô Hà Nội - 36 phố phường
Khởi hành : Thứ tư, thứ bảy hằng tuần.
Phương tiện : Đi về bằng máy bay

Về đất Thăng Long - Thủ đô Hà Nội – 36 phố phường
Khởi hành : Thứ tư, chủ nhật hằng tuần.
Phương tiện : Đi về bằng máy bay

Về đất Thăng Long - Thủ đô Hà Nội - 36 phố phường
Khởi hành : Thứ hai, thứ sáu hàng tuần
Phương tiện : Đi về bằng máy bay

Trang 1 / 2